Rapoarte și studii

  • Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 in anul 2017 este disponibil aici
  • Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 in anul 2017 este disponibil aici
  • Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Teleorman în anul 2017 este disponibil aici
  • Sinteza raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Teleorman în anul 2017 este disponibilă aici
  • Raportul de evaluare pentru anul 2016 este disponibil aici
  • Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 in anul 2016 este disponibil aici
  • Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 in anul 2016 este disponibil aici