Contractele de achiziții publice

    • Contractul prestari servicii curatenie mai – decembrie 2022 nr. 7453  din 27 aprilie 2022 este disponibil aici.
    • Actul aditional la contractul de prestari servicii curatenie nr. 5465 din 26.04.2021 este disponibil aici.
    • Contractul prestari servicii curatenie nr. 5465 din 26.04.2021 este disponibil aici
    • Contractul subsecvent furnizare combustibili 3542 din 23.02.2022 este disponibil aici.
    • Contractul subsecvent furnizare combustibili nr. 14136 din 02.12.2021 este disponibil aici.