Raport narativ ref. la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA/ Planul de integritate

RAPORTUL pe anul 2021, cu privire la stadiul implementării la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman a Planului de integritate al Ministerului Afacerilor Interne, adoptat prin O.M.A.I. nr. 72/2017 este disponibil aici.