Pașapoarte Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto Permise și înmatriculări auto
Apostilă Apostilă

Mesajul Prefectului Județului Teleorman

Ca prefect, îmi propun să aduc un suflu nou în ceea ce privește funcționarea și raportarea față de cetățean a instituțiilor statului.

Activitatea mea va fi guvernată de câteva principii pe care le consider fundamentale: supremația Constituției și a legii, prioritatea interesului public, egalitatea de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, profesionalismul și integritatea morală, deschiderea și transparența.

Voi veghea la aplicarea corectă și imparțială a Constituției, a legilor țării, a drepturilor și libertăților cetățenilor şi nu voi avea nici o ezitare în a sancționa orice formă de încălcare sau aplicare defectuoasă a acestora.

Prefect Haralambie Epure