Lista cadourilor primite

    La registratura Instituției Prefectului Județul Teleorman nu au fost depuse declarații în ceea ce privește primirea de bunuri (așa cum prevede art.1, alin. 1 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției).