Persoana responsabila Legea 544/2001

Pentru a solicita Instituției Prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să va adresati Compartimentului Informare, Relaţii Publice, Secretariat.

Persoane Desemnate:

Consilier superior, Neacsu Elena Daniela

Date de contact

Telefon: 0247 311031, 0247 312814 – int. 29030

Adresa de email: office@prefectura-teleorman.ro

Program de funcţionare: luni – joi  8.00 -16.30; vineri 8.00-14.00.