Protecția datelor cu caracter personal

I. A. Informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal

 • Nota de informare apostila este disponibila aici
 • Nota de informare compartiment informare, relații publice, secretariat este disponibila aici
 • Nota de informare fond funciar ete disponibila aici
 • Nota de informare serviciul juridic este disponibila aici
 • Nota de informare sistem supraveghere este disponibila aici

   B. Formulare de exercitare a drepturilor de catre persoanele vizate

 • Ghidul de exercitare a drepturilor este disponibil aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de acces este disponibil aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului la rectificare este disponibil aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de opoziţie și procesul decizional individual automatizat este disponibil aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor este disponibil aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii datelor este disponibil aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului la stergerea datelor este disponibil aici

II. Legislatie relevanta:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 • Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

III. Link-uri utile:

IV. Date de contact ale Responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal desemnate la nivelul institutiei:

 •  pentru Instituția Prefectului Judetul Teleorman:
  • Neacșu Elena Daniela
   • Telefon: 0247/311031
   • Fax: 0247/312973
   • E-mail: office@prefectura-teleorman.ro
 • pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Teleorman:
  • Delea Carmen
   • Telefon: 0247/310557
   • Fax: 0347/803502
   • E-mail: permise@prefectura-teleorman.ro
 • pentru Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Teleorman:
  • Alexandrescu Doru Leonard
   • Telefon: 0347/803504
   • Fax: 0347/803503
   • E-mail: pasapoarte@prefectura-teleorman.ro