Acreditare jurnaliști

    Pentru acreditarea reprezentanților mass-media la Instituția Prefectului – județul Teleorman sunt necesare următoarele documente:

  • Formular de acreditare ( docx, pdf);
  • Copie după legitimaţia de presă vizată la zi;
  • Copie după cartea de identitate;
  • O fotografie color tip legitimaţie în format electronic (format: JPEG);

    Documentele vor fi transmise la următoarea adresă de e-mail: comunicare@prefectura-teleorman.ro.

    Jurnaliștii sunt rugați să comunice în timp util eventualele modificări privind datele personale sau schimbarea instituției de presă.

    Datele sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.