Documentele privind execuția contractelor

Documente privind execuția contractelor cu valoare de peste 5000 de euro:

  • servicii de curățenie:
    • procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă:
  • combustibili auto:
    • procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă:

Situația documentelor privind plata contractelor cu valoare de peste 5000 de euro este disponibilă aici.