Regulamentul de organizare și funcționare

REGULAMENT DE ORGNIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚULUI TELEORMAN este disponibil aici. 

CODUL ETIC al angajaţilor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman este disponibil aici.