Regulamentul de organizare și funcționare

REGULAMENT DE ORGNIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚULUI TELEORMAN este disponibil aici.