Cod etic/deontologic/de conduită

CODUL ETIC al angajaţilor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman este disponibil aici.