COMUNICAT DE PRESĂ – Colegiul Prefectural

    Joi, 27 ianuarie 2022, ora 14.00, se va desfășura online şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural, organizat la nivelul Judeţului Teleorman, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tematicii orientative a ședințelor Colegiului Prefectural în anul 2022.
  2. Informare privind activitatea desfășurată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman în anul 2021.
  3. Informare privind activitatea desfășurată de serviciile publice și instituțiile publice, ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural, în luna decembrie 2021.
  4. Diverse

Materiale:

– Tematica orientativă a ședințelor Colegiului Prefectural în anul 2022 este disponibilă aici.

– Proiectul de  hotărâre privind aprobarea TEMATICII ORIENTATIVE A ȘEDINȚELOR COLEGIULUI PREFECTURAL ÎN ANUL 2022 este disponibil aici.

– Informarea privind activitatea desfășurată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman în anul 2021 este disponibilă aici.

– Informarea privind activitatea desfășurată de serviciile publice și instituțiile publice, ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural, în luna decembrie 2021 este disponibilă aici.