COMUNICAT DE PRESĂ – Colegiul Prefectural

    Astăzi, 24 februarie 2022, începând cu ora 10.00, s-a desfășurat, în sala mare de ședințe din Palatul Administrativ, şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural, organizat la nivelul judeţului Teleorman, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Teleorman.
  2. Raport privind activitatea desfășurată de Biroul Vamal de Interior Teleorman în anul 2021.
  3. Stadiul implementării pe anul 2021 a Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
  4. Informare privind activitatea desfășurată de serviciile și instituțiile publice ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural, în luna ianuarie 2022.
  5. Diverse

    Pe parcursul întâlnirii, prefectul județului Teleorman, domnul Haralambie Epure, a solicitat clarificarea mai multor aspecte referitoare la informațiile cuprinse în rapoartele prezentate și a cerut tuturor șefilor de instituții ca rapoartele ce vor fi prezentate la următoarele ședințe, să fie îmbunătățite prin includerea de informații referitoare la: evaluarea activității instituției pe baza criteriilor de performanța din anul de raportare și comparația cu rezultatele anului anterior precum și identificarea riscurilor care se pot produce în anul in curs și ale căror efecte pot influența în mod negativ activitatea instituției.