Serviciul regim permise și înmatriculări – program

COMUNICAT

    Având în vedere numărul mare de permise de conducere care vor necesita preschimbare în perioada decembrie 2022-februarie 2023, facem apel la posesorii de permise de conducere aflați în această situație să solicite preschimbarea permiselor de conducere înainte de expirarea valabilității administrative, parcurgând următorii pași:

 • efectuarea programăriilor online pe site-ul drpciv.ro,
 • achitarea contravalorii permisului de conducere în valoare de 89 lei (prin intermediul CEC, BCR, rețeaua de stații SelfPay, online – ghișeul.ro sau drpciv.ro sectiunea servicii online – plăți, mandat poștal, etc.)
 • pregătirea documentelor necesare pentru preschimbarea permisului de conducere (act de identitate valabil – original, fișa medicală, permisul a cărui preschimbare este solicitată, în original, dovada efectuării plății taxei).
 • prezentarea la sediu conform programării.

    De asemenea, vă informăm că, prin Ordinul nr. 123 din 5 august 2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului  au fost aduse modificări în ceea ce privește modalitatea de obținere a unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, intervenind obligativitatea depunerii fișei medicale.

   Reamintim faptul că cererea pentru preschimbarea permisului de conducere poate fi depusă la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, indiferent de domiciliul titularului.

   Permisul de conducere se livrează, prin serviciul de curierat la Poștei Române,  la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cererea de preschimbare (termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile). Până la eliberarea noului permis, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile.

   După termenul de 15 zile, în cazul în care titularul nu poate fi identificat/găsit la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica, personal,  de la serviciul public comunitar în a cărui competență se află acea adresă.

 

DATE DE CONTACT

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județul Teleorman poate fi contactat:

Adresa SPCRPCIV Teleorman:
Municipiul Alexandria, Str. Libertăţii, Nr. 3A.

Telefon: 0347 803.501

Fax: 0347 803.502

Adresa e-mail: permise@prefectura-teleorman.ro

    Pentru informaţii referitoare la abateri rutiere, permise sau certificate reţinute contactaţi Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie judeţean Teleorman: vizitează.

ACCESUL ÎN SEDIU

ATENȚIE! Depunerea documentelor la ghișee se face EXCLUSIV ÎN BAZA PROGRAMĂRII ONLINE! Programarea se poate face aici.

Program de lucru cu publicul

PERMISE DE CONDUCERE

 • Preschimbare permise de conducere

Luni, Marti, Miercuri, Joi: 8.30-16.30;
Vineri: 8.30-14.00

EXAMINARE PROBA TEORETICĂ

    Accesul în sala de examen se face pe baza de înregistrare la ghișeul de permise de conducere din  cadrul serviciului, în ziua examinării,  indiferent dacă va prezentați pentru prima examinare sau pentru reexaminare. Programarea în vederea înregistrării este obligatorie și este operațională în modulul de programare Înregistrare dosar examinare.

 • Înregistrare dosar și obținere cod de bare (pe baza de programare):

Luni, Marți, Joi: 8.30-13.00;

 • Examinare teoretică :

Luni, Marți, Joi: 13.00-15.30

   Persoanele care au mențiuni în cazierul judiciar, neverificate de lucrătorii serviciului, trebuie să prezinte la ghişeu, cu cel puţin 5 zile înainte de înregistrare, o cerere de verificare însoțită de copii ale cazierului și a hotărârii judecătorești rămasă definitivă, în vederea analizării dreptului de a susține examenul.

EXAMINARE PROBA PRACTICĂ

   Examinarea la proba practică se face respectând programarea făcută la ghişeu sau la sala de examinare pentru proba teoretica, astfel :

 • categoriile A și subcategorii ale acesteia: Târgul Săptămânal Alexandria
  Joi: începând cu ora 8.30
 • categoriile B și subcategorii ale acesteia: Gara CFR Alexandria
  Luni – Vineri: începând cu ora 8.30
 • categoriile C, CE, D și subcategorii ala acestora: Târgul Săptămânal Alexandria
  Luni, Miercuri: începând cu ora 8.30

    Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a examinării la proba practică, vor fi respectate cu stricteţe următoarele măsuri de protecţie:

  • la locul de întâlnire comunicat candidaţilor pentru susţinerea probei practice, vor avea acces numai candidatul şi instructorul auto, iar activitatea de instruire se va desfăşura numai în spaţii deschise cu respectarea regulilor de distanţare socială;
  • în autovehicul vor fi prezente maxim 3 persoane simultan.
  • şcolile de conducători auto vor asigura igienizarea autovehiculelor cu care se susţine proba practică

ÎNMATRICULAREA ŞI EVIDENŢA VEHICULELOR

ATENȚIE! Depunerea documentelor la ghişee se face EXCLUSIV ÎN BAZA PROGRAMĂRII ONLINE! Programarea se poate face  aici.

  • Depunere documente

Luni, Marti, Miercuri, Joi: 8.30-16.30;
Vineri : 8.30-14.00

    Pentru operațiunile care nu se regăsesc la ”Secțiunea Programare Online” (ex: Plăci de înmatriculare pierdute, Duplicate certificate înmatriculare, Taxă păstrare număr, etc.) persoanele interesate se pot prezenta la ghișeele instituției noastre de luni până joi, între orele 14.30 – 15.30.

  • Eliberare documente si plăcuţe
   • În aceeaşi zi, în funcţie de tipul înmatriculării şi de ora de depunere a documentelor.

PLATĂ TAXE

    Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  informează că, plățile aferente operațiunilor de înmatriculare și permise pot fi achitate, astfel:

   1. Tarifele reprezentând contravaloarea:
   • certificatelor de înmatriculare,
   • autorizațiilor de circulație provizorie,
   • permiselor de conducere,

se vor încasa exclusiv în CONT BCR : RO94RNCB0082000367331018, beneficiar:  Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată:

    • mandat poştal,
    • în reţeaua BCR, CEC Bank,
    • terminale de plată SelfPay amplasate în unitățile BCR, CEC Bank si în supermarket-uri, mall-uri, magazine de proximitate, universități,
    • virament,
    • mijloace de plată online,
    • Sistemul național electronic de plată online (N.E.P) – ghișeul.ro

ATENȚIE: Contravaloarea documentelor sus-menționate nu se mai poate achita la ghișeu !

   1. Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferential sau păstrării combinației numărului de înmatriculare se vor achita în contul trezoreriei IBAN: RO02TREZ606502601X008557, prin :
    • virament;
    • mijloace de plată online,
    • mandat poștal,
    • în reţeaua CEC Bank
    • Casieriile Trezoreriei Statului
    • Sistemul național electronic de plată online (N.E.P) – ghișeul.ro
    • numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului (luni – joi — pana la ora 15.30, vineri — pana la ora 13.30)

    Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele persoanei   beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN (contul indicat mai sus), codul fiscal al Instituției Prefectului Judeţul Teleorman – CUI 4469108, suma și tipul de placi pentru a căror contravaloare se încasează plata.

    Documentele de plată emise anterior își păstrează valabilitatea.

In atenţia solicitanţilor care au efectuat plata on-line in sistem internet banking sau cu ordin de plata din contul personal:

   Solicitanţii care au efectuat plata on-line sau cu ordin de plata din contul personal, se vor prezenta la ghişeu după 2 (două) zile lucrătoare de la data realizării plăţii.