Atribuțiile subprefectului

Subprefectul indeplineste atributiile care ii sunt date prin acte normative, precum si cele delegate prin ordin al prefectului, in principal, in urmatoarele domenii:
a) integrarea europeana;
b) relatiile cu sindicatele si patronatele;
c) respectarea legilor si a celorlalte acte normative;
d) asigurarea ordinii publice si apararea drepturilor cetatenilor.