Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

  • Planul județean de măsuri pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorității rome – 2019 este disponibil aici
  • Hotararea privind aprobarea planului județean de măsuri pentru incluziunea social este disponibila aici
  • Raportul de monitorizare a progresului înregistrat în implementarea planului județean de măsuri  pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pe anul 2018 este disponibil aici.
  • Hotararea privind aprobarea raportului de monitorizare a progresului înregistrat în implementarea planului județean pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, în anul 2018 este disponibila aici
  • COMPONENŢA GRUPULUI DE LUCRU MIXT ORGANIZAT LA NIVELUL JUDEŢULUI TELEORMAN este disponibila aici
  • Planul județean de măsuri pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorității rome – 2018 este disponibil aici