Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului

Comitetul de securitate și sănătate în muncă:

1. Analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie;

2. Efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor propii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;

3. Atribuții cu privire activitatea de securitate și sănătate în muncă – elaborează, urmăreşte şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;

4. Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire şi instrucţiuni proprii pentru completarea/aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituţiei, precum şi ale locurilor de muncă;

5. Verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

6. Asigură participarea la cercetarea evenimentelor şi întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute de HGR nr. 1425/2006;