Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil aici

Componenta Comisiei Judeţene privind incluziunea socială la nivelul judeţului Teleorman este disponibila aici