Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

 

Ordinul privind actualizarea componenței Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Teleorman este disponibil aici