Europarlamentare 2019

 • BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 36 TELEORMAN pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019
  • Date de contact:
   • Adresa: Str. Dunării, nr. 178, (Instituţia Prefectului – cam. 55), mun. Alexandria, jud. Teleorman
   • Tel.:    0247/311.210; 0247/311.150 – int. 29029
   •  Fax:   0247/311.260
   • E-mail: bejteleorman@bec.ro
   •  Președinte – judecător Rotaru Viorica Gabriela – 0754 084 480
   •  Locțiitor – judecător Răducu Mirela – 0754 084 481
 • DECIZIA privind constatarea cazului de forță majoră și de procedare la înlocuirea președintelui/ locțiitorului biroului electoral al secției de votare prin cererile înregistrate la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman sub numărul: 154/20.05.2019; 156/20.05.2019 este disponibil aici.
 • DECIZIA privind constatarea cazului de forță majoră și de procedare la înlocuire președintelui/locțiitorului al biroului electoral al secției de votare prin cererile înregistrate la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman sub numărul: 140/17.05.2019; 136/17.05.2019; 135/17.05.2019 este disponibil aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de instituția mass-media ANTENA 1, înregistrată cu nr. 119/17.05.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleormaneste disponibil aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de instituția mass-media REPLIKTV.RO, înregistrată cu nr. 149/20.05.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleormaneste disponibil aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de către Asociația Funky Citizens, înregistrată cu nr. 146/19.05.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleormaneste disponibil aici.
 • DECIZIA  privind soluționarea cererii de acreditare formulate de către Asociația pentru Dezvoltare G.H.E.P.art (Grow Harmony in Education and Make Progress Through Art), înregistrată cu nr. 145/18.05.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleormaneste disponibil aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de instituția mass-media INFOEXPRES TV, înregistrată cu nr. 115/16.05.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleormaneste disponibil aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de instituția mass-media Ziarul Contrapunct, înregistrată cu nr.  114/16.05.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleormaneste disponibil aici.
 • Procesul-verbal din data de 18.05.2019 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 Mai 2019 și a locțiitorilor acestora din Biroul Electoral Județean nr. 36, Județul Teleorman este disponibil aici.
 • DECIZIA privind constatarea cazului de forță majoră și de procedare la înlocuirea președintelui/ locțiitorului biroului electoral al secției de votare prin cererile înregistrate la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman sub numărul: 113/ 16.05.2019; 121/ 17.05.2019; 133/ 17.05.2019 este disponibila aici.
 • DECIZIA privind constatarea cazului de forță majoră și de procedare la înlocuire președintelui/locțiitorului al biroului electoral al secției de votare prin cererile înregistrate la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman sub numărul: 108/ 16.05.2019; ; 112/ 16.05.2019; 120/ 17.05.2019; 132/ 17.05.2019 este disponibila aici.
 • Procesul-verbal privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din circumscripția BEJ nr. 36 Teleorman cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegerea membrilor din România în Parlamentul European și Referendumul național din 26 mai 2019 este disponibil aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de instituția Societatea Română de Radiodifuziune-Postul Radio România Actualități, înregistrată cu nr. 71/13.05.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleormaneste disponibil aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de instituția mass-media B1 TV, înregistrată cu nr. 70/13.05.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleormaneste disponibil aici.
 • Procesul-verbal încheiat azi, 16.05.2019, ora 14.00 cu ocazia completării Biroului Electoral Județean nr. 36 Teleorman pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și pentru Referendumul național din 26 mai 2019, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale care nu are membri în Parlamentul European și participă la alegeri este disponibil aici.
 • DECIZIA privind soluționarea plângerii formulate de către PLUS Teleorman, înregistrată cu nr. 81/14.05.2019 la BEJ nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • CONVOCATORUL PREȘEDINȚILOR ȘI LOCTIITORILOR AI BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE ORGANIZATE PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMANIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI PENTRU REFERENDUMUL NAȚIONAL DIN 26 MAI 2019 este disponibil aici.
 • Materialul privind INSTRUIREA PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE ȘI A LOCȚIITORILOR ACESTORA cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Parlamentul European și a Referendumului național din 26 mai 2019 este disponibil aici.
 • DECIZIA privind constatarea cazului de forță majoră și de procedare la înlocuire președintelui/locțiitorului al biroului electoral al secției de votare prin cererile înregistrate la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman sub numărul: 72/ 13.05.2019; 78/ 13.05.2019; 79/ 13.05.2019; 86/ 14.05.2019; 87/ 14.05.2019; 93/ 15.05.2019 este disponibila aici.
 • DECIZIA privind constatarea cazului de forță majoră și de procedare la înlocuirea președintelui/ locțiitorului biroului electoral al secției de votare prin cererile înregistrate la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman sub numărul: 60/ 13.05.2019; 61/ 13.05.2019; 69/ 13.05.2019; 72/ 13.05.2019; 75/ 13.05.2019; 80/ 13.05.2019; 92/ 15.05.2019 este disponibila aici.
 • DECIZIA privind soluționarea plângerii formulate de către USR – Filiala județeană Teleorman, înregistrată cu nr. 55/11.05.2019 la BEJ nr. 36 Teleormaneste disponibila aici.
 • DECIZIA privind soluționarea plângerii formulate de către USR – Filiala județeană Teleorman, înregistrată cu nr. 54/11.05.2019 la BEJ nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • ANUNTUL privind completarea Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare din județul Teleorman – prima etapă, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, conform prevederilor art. 29 alin. 11 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu punctul nr. 68 din HG nr. 81/2019  este disponibil aici.
 • Procesul-verbal din data de 15.05.2019 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 Mai 2019 și a locțiitorilor acestora din Biroul Electoral Județean nr. 36, Județul Teleorman este disponibil aici.
 • AUNTUL privind completarea Biroului Electoral Județean nr. 36 Teleorman cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European, conform prevederilor art. 26. alin. 4 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu punctul nr. 66 din HG nr. 81/2019 este disponibil aici.
 • Procesul-verbal încheiat azi, 12.05.2019, ora 13.30 cu ocazia completării Biroului Electoral Județean nr. 36 Teleorman pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și pentru Referendumul național din 26 mai 2019, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale care are membri în Parlamentul European și participă la alegeri este disponibil aici.
 • Procesul-verbal din data de 12.05.2019 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 Mai 2019 și a locțiitorilor acestora din Biroul Electoral Județean nr. 36, Județul Teleorman este disponibil aici.
 • COMUNICATUL de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora este disponibil aici
 • ANUNTUL privind completarea Biroului Electoral Județean nr. 36 Teleorman cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică sau electorală dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeri, conform art. 26. alin. 3 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare și punctul nr. 58 din HG nr. 81/2019 este disponibil aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de instituția mass-media PRO TV, înregistrată cu nr. 28/7.05.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • DECIZIA privind soluționarea sesizării formulate de către Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate – PLUS Teleorman, înregistrată cu nr. 25/05.05.2019 la BEJ nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • DECIZIA privind soluționarea sesizării formulate de către Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate – PLUS Teleorman, înregistrată cu nr. 24/05.05.2019 la BEJ nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • DECIZIA privind soluționarea sesizării formulate de către Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate – PLUS Teleorman, înregistrată cu nr. 23/05.05.2019 la BEJ nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • DECIZIA privind soluționarea sesizării formulate de către Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate – PLUS Teleorman, înregistrată cu nr. 22/05.05.2019 la BEJ nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de către Asociația Expert Forum, înregistrată cu nr. 16/27.04.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de către instituția mass-media Societatea Română de Televiziune (TVR), înregistrată cu nr. 15/26.04.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • DECIZIA privind soluționarea cererii de acreditare formulate de instituția mass-media Mediafax, înregistrată cu nr. 14/25.04.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din județul TELEORMAN, pentru desfășurarea alegerilor europarlamentare din data de 26 mai 2019 – actualizate la data de 24.04.2019 este disponibila aici.
 • DECIZIA privind soluționarea sesizării formulate de către Partidul Social Democrat – Organizația județeană Teleorman, înregistrată cu nr. 9/19.04.2019 la BEJ nr. 36 Teleorman este disponibila aici.
 • Procesul-verbal încheiat azi, 29.03.2019 cu ocazia constituirii Biroului Electoral Județean Teleorman pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 este disponibil aici.
 • Anuntul privind sedinta pentru tragerea la sorti a celor 3 judecatori care vor face parte din Biroul electoral judetean Teleorman, pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019 este disponibil aici;
 • Legislație
 • BIROUL ELECTORAL CENTRAL
  http://europarlamentare2019.bec.ro
  Str. Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, București
  Tel: 021 3137479, 021 3136766, 021 3130210
  Fax: 021 3135196, email: secretariat@bec.ro