Conferință de presă organizată la sediul Instituției Prefectului Județul Teleorman

    Astăzi, 8 iunie 2022, prefectul județului Teleorman, Haralambie Epure,  a susținut o conferință de presă în cadrul căreia au fost abordate temele:

 1. Situația cetățenilor refugiați din Ucraina, aflați pe teritoriul județului;
 2. Rezultatul vizitelor desfășurate la UAT-urile din județ în perioada 22 martie 2022 – 15 aprilie 2022;
 3. Rezultatul campaniilor de ecologizare “Teleorman, județ curat” și “Curățăm România”.

          Tema cea mai importantă a constat în prezentarea raportului referitor la rezultatele vizitelor desfășurate la UAT-urile din județ, în perioada 22 martie 2022 – 15 aprilie 2022.

    Pentru fiecare UAT a fost întocmită o „Fișă de evaluare” prin care au fost analizate 10 domenii de activitate, după cum urmează:

 1. Execuția bugetară;
 2. Proiecte finalizate, în derulare sau transmise spre aprobare;
 3. Activitatea de asistență socială;
 4. Baza materială;
 5. Protecția mediului;
 6. Ordine și siguranță publică;
 7. Situația economică;
 8. Situația drumurilor și podurilor;
 9. Situația fondului funciar și registrul agricol;
 10. Situația resursei umane;

    Ca urmare a analizei făcute asupra fișelor de evaluare a fiecărei localități, a discuțiilor purtate cu reprezentanții UAT-urilor și a constatărilor facute de-a lungul deplasărilor prin județ, au fost identificate mai multe categorii de probleme, structurate în funcție de domeniul de activitate, recurența și posibilele urmări, după cum urmează:

 1. Finanțarea proiectelor aflate în derulare sau în curs de implementare;
 2. Investițiile private în mediul rural;
 3. Animalele fără stăpân;
 4. Amenajările hidrografice ale pârâurilor;
 5. Procesul de cadastrare a terenurilor;
 6. Parcul auto pentru mobilitatea elevilor;
 7. Personalul de specialitate pentru ocuparea posturilor vacante;
 8. Colaborarea cu instituțiile deconcentrate;
 9. Relația cu operatorul de colectare și transport a deșeurilor;

     Pentru soluționarea problemelor identificate și care țin de competența Instituției Prefectului – Județul Teleorman, se află în lucru la departamentele de specialitate, un plan de măsuri care va fi pus în aplicare în perioada imediat următoare.