COMUNICAT

    Astăzi, 4 august 2022, Instituția Prefectului Județul Teleorman a transmis tuturor unităților administrativ teritoriale din județ, adresa nr.12126/04.08.2022, referitoare la organizarea sărbătorilor locale tip BÂLCI, TÂRG ANUAL, ZIUA LOCALITĂȚII.

    De asemenea, au fost  transmise și precizările instituțiilor publice cu atribuții de control în ceea ce privește organizarea și funcționarea bâlciurilor, târgurilor și a piețelor (piețe agroalimentare, oboare, piețe mixte, piețe volante, talciocuri).

Materiale: