COMUNICAT DE PRESĂ – Colegiul Prefectural

    Luni, 28 noiembrie 2022, ora 12.00, se va desfășura, în sala mare de ședințe din Palatul Administrativ, şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural, organizat la nivelul Judeţului Teleorman, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind realizarea acțiunilor/activităților cuprinse în Planul cifric pe anul 2022 pe domeniile sănătatea și bunăstarea animalelor precum și cel al siguranței alimentelor.
  2. Raport privind stadiul de implementare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, derulat în perioada 2015-2023, în temeiul Legii cadastrului și a publicității imobiliare, nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 294/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Raport privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Teleorman, în perioada ianuarie-octombrie 2022.
  4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de măsuri pentru organizarea prevenirii incendiilor pe timpul sezonului rece și a sărbătorilor de iarnă.
  5. Informare privind activitatea desfășurată de serviciile publice și instituțiile publice, ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural, în luna octombrie 2022.
  6. Diverse

Materiale:

– Informarea privind realizarea acțiunilor/activităților cuprinse în Planul cifric pe anul 2022 pe domeniile sănătatea și bunăstarea animalelor precum și cel al siguranței alimentelor este disponibilă aici.

– Raportul privind stadiul de implementare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, derulat în perioada 2015-2023, în temeiul Legii cadastrului și a publicității imobiliare, nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 294/2015, cu modificările și completările ulterioare este disponibil aici.

– Raportul privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Teleorman, în perioada ianuarie-octombrie 2022 este disponibil aici.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de măsuri pentru organizarea prevenirii incendiilor pe timpul sezonului rece și a sărbătorilor de iarnă și Planul.

– Informarea privind activitatea desfășurată de serviciile publice și instituțiile publice, ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural, în luna octombrie 2022 este disponibilă aici.