COMUNICAT DE PRESĂ – Colegiul Prefectural

    Marți,  24 august 2021, ora 14.00, se va desfășura online şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural, organizat la nivelul Judeţului Teleorman, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport asupra calității factorilor de mediu în anul 2020.
  2. Analiza stadiului autorizării S.I.+P.C. a clădirilor unităților de învățământ din județ.
  3. Stadiul implementării pe semestrul I 2021 a Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
  4. Informare privind activitatea desfășurată de serviciile publice și instituțiile publice, ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural, în luna iulie 2021.
  5. Diverse

Materiale:

– Raportul asupra calității factorilor de mediu în anul 2020 este disponibil aici.

– Analiza stadiului autorizării S.I.+P.C. a clădirilor unităților de învățământ din județ este disponibilă aici.

– Stadiul implementării pe semestrul I 2021 a Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare este disponibil aici.

– Informarea privind activitatea desfășurată de serviciile publice și instituțiile publice, ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural, în luna iulie 2021 este disponibilă aici.