COMUNICAT DE PRESĂ

    În unitățile de învățământ din județul Teleorman, anul școlar 2021-2022 va începe în scenariul 1, cu participarea zilnică, cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, cu excepția unităților de învățământ din comuna Beuca, unde cursurile se vor derula conform scenariului 2, respectiv: cu participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor antepreșcolarilor și preșcolarilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și cu participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor elevilor.

    În conformitate cu Ordinul Prefectului județului Teleorman nr.505/24.08.2021, în perioada 30 august- 9 septembrie 2021 au fost verificate unitățile de învățământ de pe raza județului Teleorman, de către echipe mixte constituite din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Teleorman, Direcției de Sănătate Publică Teleorman și Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, în vederea constatării stadiului pregătirii unităților școlare pentru începerea în bune condiții a anului școlar 2021-2022.

Controalele igienico-sanitare au vizat următoarele aspecte:
– existența autorizației sanitare de funcționare;
– starea clădirilor;
– starea spațiilor de învățământ;
– starea de igienă a grupurilor sanitare;
– modul de aprovizionare cu apă potabilă;
– modul de colectare și evacuare a deșeurilor;
– dotarea cu materiale și ustensile pentru curățenie și dezinfecție;
– starea terenurilor de joacă sau sport;
– măsuri de protecție împotriva COVID-19.

În urma acțiunii de verificare, situația se prezintă astfel:

Număr total unități – 344, din care:

– licee – 21, din care :

 • în mediul urban – 17, toate autorizate;
 • în mediul rural – 4, toate autorizate.

– școli – 122, din care:

 • în mediul urban – 18, toate autorizate;
 • în mediul rural – 104: 90 autorizate și 14 neautorizate.

– grădinițe – 196, din care:

 • în mediul urban – 34, toate autorizate;
 • în mediul rural – 162: 132 autorizate și 30 neautorizate.

– centre școlare de educație incluzivă – 2, ambele autorizate.
– școli postliceale sanitare de stat – una, autorizată.
– școli postliceale sanitare private – 2, ambele autorizate.

    Problemele constatate în urma controalelor au fost legate, în special, de:

 • grupuri sanitare necorespunzătoare, nefuncționale;
 • săli de clasă cu pardoseala sau tâmplăria deteriorate;
 • lipsă spațiu amenajat și dotat corespunzător pentru suplimentul de hrană;
 • lipsă gard împrejmuitor sau gard deteriorat;
 • exterior clădire/acoperiș parțial deteriorat;
 • truse sanitare incomplete sau cu un conținut cu termen de valabilitate depășit;
 • nedepunere documentație pentru autorizare.

    Având în vedere Planul național de acțiuni tematice de control în sănătate publică aprobat pentru anul 2021, precum și atribuțiile Ministerului Sănătății pentru asigurarea activităților școlare în condiții igienico-sanitare corespunzătoare și ținând cont de contextul epidemiologic actual în derularea cursurilor școlare, Direcția de Sănătate Publică Teleorman va desfășura acțiuni de control în perioada 13-24.09.2021 pentru verificarea implementării măsurilor de organizare a activității școlare în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ preșcolar, școlar și liceal, acțiune în cadrul căreia se vor verifica și unitățile școlare neautorizate sanitar și a celor la care au fost depistate neconformități.

Instituția Prefectului – Județul Teleorman