COMUNICAT DE PRESĂ

Întâlnire de lucru a prefectului județului Teleorman cu reprezentanții primăriilor și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul colectării și epurării apelor uzate urbane

    Întâlnirea a avut ca scop informarea administrațiilor publice locale și clarificarea unor aspecte privind sistemele individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane, în contextul modificărilor legislative apărute prin adoptarea H.G. nr. 714/2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

     Prefectul județului Teleorman, Haralambie Epure:

    „Este bine cunoscut faptul că rata de conectare a populației la servicii de canalizare este una extrem de scăzută, la fel și faptul că discrepanțele între zonele urbane și cele rurale sunt foarte mari. De aceea, o soluție este realizarea și exploatarea de sisteme individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, în mod special în mediul rural.

    În cadrul întâlnirii de astăzi, am aprofundat criteriile stabilite în H.G. 714/2022.

   Un aspect important pe care vreau să-l subliniez este că realizarea sistemelor individuale se va autoriza acolo unde nu este posibilă construirea unui sistem public de canalizare și, de asemenea, trebuie să asigure același nivel de protecție a mediului ca și sistemul public.”