COMUNICAT DE PRESĂ

 Raportul privind rezultatele controalelor la unitățile de învățământ din județ a fost primit astăzi de către prefect!

    În baza ordinului emis de prefectul județului Teleorman, Haralambie Epure,  privind constituirea de echipe mixte care se vor deplasa la unitățile de învățământ din județ în vederea verificării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2022-2023, mai multe echipe formate din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Județul Teleorman, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman și ai Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Teleorman au efectuat verificari  în perioada 16 – 31.08.2022, vizând următoarele aspecte:

 1. Existența autorizației sanitare de funcționare;
 2. Respectarea structurii funcționale;
 3. Starea clădirilor;
 4. Starea terenului pentru joacă sau sport;
 5. Starea spațiilor de învățământ;
 6. Asigurarea corespunzătoare a microclimatului;
 7. Starea spațiului pentru lapte-corn;
 8. Starea de igienă a grupurilor sanitare;
 9. Modul de aprovizionare cu apă potabilă;
 10. Modul de colectare și evacuare a deșeurilor;
 11. Dotarea cu materiale și ustensile pentru curățenie și dezinfecție;
 12. Respectarea măsurilor de protecție împotriva COVID 19;

    Centralizarea datelor, pe baza notelor de control, s-a realizat de către Direcţia de Sănătate Publică a Județului Teleorman și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, care au întocmit un raport comun final prezentat prefectului județului, astăzi, 1 septembrie 2022.

 

Din informațiile cuprinse în raport se desprind următoarele:

 1. Unități de învățământ controlate: școli gimnaziale – 120; grădinițe – 193; creșe – 8; licee – 19;
 2. Instituții de învățământ care nu detin autorizație sanitară: școli gimnaziale – 12; gradinițe – 33;
 3. Motivele principale care au stat la baza lipsei autorizațiilor pentru scoli sunt:
 • lipsa apei potabile;
 • grupuri sanitare neconforme sau fără apă curentă;
 • nedepunerea documentației în timp util pentru obținerea autorizației;

 

    Pentru neregulile constatate se vor aplica sancțiuni contraventionale în conformitate cu prevederile legalației sanitare în vigoare.

    Pentru fiecare neregulă constatată au fost lăsate măsuri de remediere cu termene clare pentru soluționare.

   Pentru verificarea implementării măsurilor stabilite de echipele de control, Compartimentul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Teleorman va desfășura acțiuni de control în perioada 12.09 – 29.09.2022. Cu această ocazie vor fi verificate cu prioritate unitățile școlare la care s-au depistat neconformități.

   Față de această situație, prefectul județului a solicitat tuturor conducătorilor unităților administrativ-teritoriale să deruleze, în regim de urgență, toate acțiunile necesare pentru desfășurarea activităților scolare în condiții igienico-sanitare corespunzătoare.

 

Raportul este disponibil aici.