COMUNICAT DE PRESĂ

Controale la unitățile de învățământ din județ

     Prefectul județului Teleorman, Haralambie Epure, a emis ordinul privind constituirea de echipe mixte care se vor deplasa la unitățile de învățământ din județ, în vederea verificării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2022-2023.

     Echipele mixte vor fi formate din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Județul Teleorman, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman și ai Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Teleorman și îşi vor desfăşura activitatea în perioada 16 – 31.08.2022.

     Centralizarea datelor, pe baza notelor de control, se va realiza de către Direcţia de Sănătate Publică a Județului Teleorman și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, care vor întocmi un raport comun final ce va fi prezentat prefectului județului Teleorman, la data de 1 septembrie 2022.

     Verificările desfășurate de echipele mixte de control vor urmări mai mulți indicatori, cei mai importanți fiind:

  1. Autorizațiile privind funcționarea instituției de învățământ;
  2. Structura funcțională a unității de învățământ, cu accent pe numărul total de copii, numărul de cadre didactice, numărul de copii / clasă / grupă;
  3. Starea clădirii în care funcționează instituția de învățământ;
  4. Starea igienico-sanitară a sălilor de clasă;
  5. Situația anexelor și echipamentelor sanitare;
  6. Situația igienico – sanitară a spațiului pentru educație fizică;
  7. Stadiul lucrărilor de renovare / reabilitare;
  8. Respectarea măsurile de protecție împotriva COVID 19;

    Prefectul judeţului a solicitat ca în baza rezultatelor verificărilor să se facă propuneri pentru îmbunătăţirea, diversificarea, modernizarea și adaptarea managementului instituțiilor de învățământ la realitățile economico – sociale actuale, implementarea sistemelor de siguranţă în incinta şi în zonele din imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, a normelor de sănătate și a creșterii calității actului educational.

    Totodată, membrii comisiilor de verificare trebuie să constate şi aspectele pozitive, identificându-se astfel abordările cele mai eficiente care pot conduce la bune practici de urmat.