COMUNICAT 27.11.2018 – Colegiul Prefectural

Joi,  29 noiembrie 2018, ora 11.30,  în sala mare  de ședințe din sediul Palatului Administrativ se va desfășura şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural organizat la nivelul Judeţului Teleorman, cu următoarea ordine de zi:

1.Analiză privind contribuțiile de asigurări sociale prin prisma trecerii acestora de la angajator la angajat, pe primele zece luni ale anului 2018.

Prezintă: Domnul Florea Emilian Bomboe, Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Teleorman

2.Raport privind starea învățământului în anul școlar 2017-2018, în județul Teleorman.     

Prezintă: Doamna Valeria Gherghe, Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman

3.Raport privind finalizarea campaniei agricole de toamnă.

Prezintă: Doamna Veronela Pantalie, Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Teleorman

4.Raport privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare din județul Teleorman.

Prezintă: Domnul Iulian Stanciu, Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman

5.Informare privind realizarea acțiunilor/activităților cuprinse în Planul cifric pe anul 2018 în domeniul sănătății animalelor.

Prezintă: Domnul Iulian Ianculescu, Directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman

6.Raport privind stadiul derulării Programului național de cadastru și carte funciară.

Prezintă:  Doamna Mihaela Șerban, Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman

7.Informare lunară, pe luna octombrie 2018, privind activitatea desfășurată de serviciile publice și instituțiile publice, ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural.

Prezintă:  Domnul Florinel Dumitrescu, Prefectul Județului Teleorman

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea prevenirii incendiilor pe timpul sezonului rece 2018-2019.

Prezintă: Domnul Florinel Dumitrescu,  Prefectul Județului Teleorman

9.Proiect de hotarâre pentru aprobarea Planului de măsuri necesare în vederea desfășurării normale a activităților economice și sociale în perioada sărbătorilor de iarnă 2018.

Prezintă: Domnul Florinel Dumitrescu, Prefectul Județului Teleorman

10.Diverse

Materiale:

Analiză privind contribuțiile de asigurări sociale prin prisma trecerii acestora de la angajator la angajat, pe primele zece luni ale anului 2018.

– Raport privind starea învățământului în anul școlar 2017-2018, în județul Teleorman: partea1, partea 2, partea 3

Raport privind finalizarea campaniei agricole de toamnă.

Raport privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare din județul Teleorman.

Informare privind realizarea acțiunilor/activităților cuprinse în Planul cifric pe anul 2018 în domeniul sănătății animalelor.

Raport privind stadiul derulării Programului național de cadastru și carte funciară.

Informare lunară, pe luna octombrie 2018, privind activitatea desfășurată de serviciile publice și instituțiile publice, ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea prevenirii incendiilor pe timpul sezonului rece 2018-2019

Plan-masuri-perioada-sarbatorilor-de-iarna-2018

Plan-masuri-prevenire-incendii-sezonul-rece-2018-2019

Proiect de hotarâre pentru aprobarea Planului de măsuri necesare în vederea desfășurării normale a activităților economice și sociale în perioada sărbătorilor de iarnă 2018.