COMUNICAT 23.04.2018 – Colegiul Prefectural

 Joi,  26  aprilie 2018, ora 14.00,  în sala mare  de ședințe din sediul Palatului Administrativ se va desfășura şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural organizat la nivelul Judeţului Teleorman, cu următoarea ordine de zi:

  1. Analiza acțiunilor de control desfășurate de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman, în perioada sărbătorilor pascale 2018.

Prezintă: Doamna Mioara Guriță, comisar șef adjunct al  Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman

  1. Raport privind organizarea și desfășurarea simulărilor examenelor naționale și rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare în anul școlar 2017-2018.

 Prezintă:Doamna Valeria Gherghe, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman  

  1. Informare privind bugetul alocat Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman pentru anul 2018.

 Prezintă: Domnul Marius Nica, președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman

  1. Diverse: Responsabilitățile ce revin Direcției Generale Anticorupție în cadrul obiectivelor specifice ale Strategiei Naționale Anticorupție privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților instituționale, creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local.

Prezintă: reprezentantul Serviciului Județean Anticorupție Teleorman

 

Materialul pentru sedinta:

  • RAPORTUL SINTEZĂ privind acţiunile întreprinse de C.J.P.C. Teleorman în vederea protecţiei consumatorilor în perioada Sărbătorilor Pascale 2018 este disponibil aici;
  • RAPORTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA  SIMULĂRII PROBELOR SCRISE – EVALUAREA NAŢIONALĂ ȘI  EXAMENUL  DE BACALAUREAT,AN ŞCOLAR 2017-2018, ÎN JUDEŢUL TELEORMAN este disponibil aici;
  • CAS TR – FUNDAMENTAREA BUGETULUI ALOCAT PRIN FILA DE BUGET NR. RV 2493/04.04.2018 este disponibila aici;